JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ dobila je 30.januara 2014. godine dozvolu za probni rad, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Izdavanjem dozvole za probni rad stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.

Konferencija za štampu povodom izdavanja probne dozvole za rad JKP

Konferencija za štampu APV 30.01.2014.

Tim povodom je organizovana konferencija za medije, na kojoj su učestvovali pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  – dr Slobodan Puzović, gradonačelnik Šapca -  Miloš Milošević, zamenik predsednika skupštine grada Sremska Mitrovica – Zoran Miščević i direktor JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ – Srđan Kličković.

Dobijanje dozvole za probni rad regionalne sanitarne deponije „ Srem Mačva„ je značajan korak u daljoj realizaciji projekta koji treba da obezbedi trajno rešenje problema pravilnog upravljanja otpadom.

Rad ove regionalne deponije treba da ukaže na sve prednosti koncepta regionalnog upravljanja otpadom u skladu sa regulativom EU,po kome je otpad resurs, i na deponije se može odlagati samo otpad koji više nema nikakvu upotrebnu vrednost.

Prilog RTV Panonija

Tagged with:

Filed under: Vesti