Dežer sa gradonačelnicimaObeležavajući Dan zaštite životne sredine, Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Vensan Dežer (Vincent Degert), državni sekretar Minstaristva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dušan Mrakić, gradonačelnik Šapca Miloš Milošević i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišli su 5.juna novoizgrađeno postrojenje transfer stanice u Šapcu i objekat regionalne deponije u Sremskoj Mitrovici, gde su svečano najavili početak rada ovog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Prilikom obilaska istaknuto je da ukupna vrednost izgrađenih objekata sanitarne regionalne deponije iznosi 6.320.000 evra, i u njenom finansiranju učestvovali su:  EU sa donacijom od 5.020.000 evra kroz program za razvoj opština MISP, gradovi sa 1.000.000 evra, dok je 300 000 evra obezbeđeno preko nekadašnjeg Eko fonda ministarstva za zaštitu životne sredine.

Novoformirano regionalno preduzeće JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva“ Sremska Mitrovica počeće sa radom u toku narednih nekoliko meseci, nakon završetka tehničkog pregleda regionalne deponije i dobijanja dozvole za probni rad od pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo  i zaštitu životne sredine.

Ovim projektom se omogućila izgradnja jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini i mačvanskom okrugu koja će obezbediti ekološko odlaganje otpada za preko 200.000 građana. Takođe, plan upravljanja čvrstim otpadom će imati dugotrajne pozitivne efekte na biodiverzitet područja reke Save.

 

Primopredaja novog kamiona

Kamion Volvo Dana 28.09.2012. na transfer stanici u Šapcu izvrsena je primopredaja novog kamiona marke Volvo sa prikolicom proizvodjača Schmitz-Cargobull i nadgradnjom – podiznim uredjajem markeMultilift.

Vozilo je nabavljeno u okviru plana opremanja preduzeća osnovnim sredstvima. Namena vučnog voza je prevoz otpada, sabijenog u kontejnere kapaciteta  30 m3, od transfer stanice u Šapcu do sanitarne deponije u Sremskoj Mitrovici.

Istog dana na transfer stanici u Šapcu  izvršen je kvalitativni i kvantitativni prijem i kontrola vozila, nadgradnje i prikolice.Multilift Tokom ove kontrole provereni svi tehnički podaci i nisu nadjena odstupanja u kvalitetu i performansama koji su bili zadati od strane naručioca.

Vozilo je za vreme probnog rada pokazalo sve svoje prednosti i očekuje se uspešan rad istog u narednom periodu. Vrednost vozila iznosi 14. 858.088,00 RSD.

 

 

Konkurs za Prijem u Radni Odnos

JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica oglašava Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na odredjeno vreme u trajanju do šest meseci za sledeća radna mesta:

1.Šef transfer stanice – 1 izvršilac

Uslovi: VII/1 stručna sprema, mašinski, gradjevinski, tehnološki ili smer zaštite životne sredine, tri godine radnog staža, poznavanje rada na računaru, poznavanje sistema za održavanje i upravljanje mašinama.

2.Operater na kolskoj vagi transfer stanice – 2 izvršioca

Uslovi : IV stepen stručne spreme, 3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.

3.Vozač teretnog vozila za prevoz kontejnera -1 izvršilac

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme saobraćajnog ili tehničkog smera, 1 godina radnog iskustva, položen ispit za vozača B,C,D i E kategorije.

4.Pomocni radnik - praoničar na transfer stanici -1 izvršilac

Uslovi: I ili II stepen stručne spreme, 1 godina radnog iskustva.

5.Referent obezbeđenja transfer stanice -4 izvršioca

Uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme, 1 godina radnog iskustva.

Rok za podnosenje prijava je do 10 .oktobra 2012. godine do 12 časova.

Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na tel. 022/215-0-215

Lice za kontakt je Ivan Artukov.

 

Obilazak radova u Šapcu

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, IMG-a (International Management Group), MISP-a (Municipal Infrastructure Support Programme) i Regionalne deponije Subotica sa domaćinom JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica, dana 25.05.2012. godine, obišli su radove na izgradnji transfer stanice Šabac.

Cilj posete je razmena pozitivnih iskustava na izgradnji regionalne deponije sa posebnim osvrtom na tehničke i ekonomske aspekte izgradnje.

Završni radovi na telu deponije i transfer stanici

Regionalna deponija "Srem-Mačva"

Dana 29.08.2012. u prostorijama JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica održan je sastanak MISP-a, izvođača i korisnika regionalne deponije.

Tema sastanka bili su završni radovi na transfer stanici u Šapcu i na telu deponije u Sremskoj Mitrovici. Radovi u Šapcu se privode kraju, tako da se razgovaralo o priključenju na trafo stanicu, postavljanju horizontalne signalizacije, instaliranju mašinske opreme i obuci radnika.

Radovi u Sremskoj Mitrovici takođe su u završnoj fazi, te je zaključeno da je neophodno ubrzati poslove na postavljanju ograde oko tela deponije i uvesti tehničku vodu u objekte.