Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca potpisali su 6.februara 2014. godine  Sporazum o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama Grada Šapca i Grada Sremske Mitrovice, koji će omogućiti da Regionalna deponija ” Srem – Mačva “ počne sa probnim radom.

Izmenjeni sporazum je usaglašen sa novim Zakonom o javnim preduzećima, čime je otklonjena i poslednja prepreka za otpočinjanje probnog rada regionalne deponije,za šta je nedavno uručena dozvola u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Očekuje se da regionalna deponija počne sa probnim radom početkom marta ove godine.

Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca prilikom potpisivanje sporazuma

fotografija: sabac.info

Projekat izgradnje sanitarne deponije finansiran je sredstvima EU, a u probnom periodu od godinu dana očekuje se i izgradnja linije za separaciju otpada.

-” Šabac i Sremska Mitrovica su jedan od retkih primera saradnje u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture na način kako to EU propisuje, a koja je većim delom i finansirala izgradnju ovog objekta”- izjavio je Miloš Milošević, gradonačelnik Šapca.

Grad Šabac će praktično sa prvim kamionom smeća koje bude deponovano na regionalnoj sanitarnoj deponiji prestati sa odlaganjem smeća na postojećoj deponiji ” Dudara “, i istovremeno krenuti sa rekultivacijom i saniranjem ove deponije.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice,Branislav Nedimović je dodao : ” Veoma je važna izgradnja regionalne deponije zbog svih stanovnika Sremske Mitrovice koji će na organizovan način odlagati otpad. Postoje i privredni aspekti, jer će i sve kompanije sa teritorije našeg grada odlagati otpad na ovoj lokaciji “.