PDF slikaLokalni plan upravljanja otpadom grada Sremska Mitrovica

 

 

PDF slika

Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Šabac i Sremska Mitrovica

 

PDF slikaOdluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica

 

PDF slikaSporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama gradova Šapca i Sremske Mitrovice

 

PDF slikaOsnovne informacije o projektu Sremska Mitrovica – Šabac / letak Programa podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

 

PDF slikaSporazum o izmenama i dopunama Sporazuma Šabac – Sremska Mitrovica 2014.

 

PDF slikaOdluka o promeni Osnivačkog akta JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva”