Kada popijemo flaširanu vodu u ambalaži od plastike, limenku Coca – Cole ili potrošimo bocu ulja u svom domaćinstvu, sigurno to nećemo baciti na zelenu površinu, već u kontejner, koji je namenjen za tu vrstu otpada.

Istog trenutka, smanjili smo zagađenje životne sredine, sačuvali prirodna bogatstva, ali isto tako, pokazali smo svojim drugarima, susedima, pa i slučajnim prolaznicima koliko smo savesni.

 

flasa600Od ambalaže koju smo odbacili u namenske kontejnere, bilo da je u pitanju: plastika, limenka, papir ili karton, mogu se napraviti novi proizvodi, na primer: nove plastične flaše, vlakna sa kojima se pune igračke, lepljiva traka, pa čak i garderoba.

Sada znamo i definiciju – Reciklaža je kada se od nečega što je staro, napravi nešto novo! 

Saveti i sugestije

 Ako u svom dvorištu (domaćinstvu) ili u okruženju u kom živimo, još uvek, ne postoji mogućnost razvrstavanja otpada prema vrsti materijala, možemo se potruditi da sami odvojimo otpad.

 

Zašto?

Zato, što na taj način pomažemo i sebi i drugima, a istovremeno, radimo na očuvanju okoline u kojoj živimo.

Kako?

Samim tim, što smo odvojili otpad, olakšavamo posao zaposlenima koji odvoze naše smeće, jer tada oni neće gubiti vreme na razvrstavanju, već će ga lakše uočiti i nositi u postrojenje za preradu.

 Sve ono, što ne može da se preradi i iskoristi, odlaže se na deponiju. To što ostaje na deponiji, neće uticati na zagađenje životne sredine, a to je ono što je najvažnije.

 Na ovaj način, svi zajedno učestvujemo u tome da imamo čist vazduh, lepšu i zdraviju okolinu, odnosno, ulažemo u budućnost.

 

Možda niste znali:

 

1)                  običnoj najlon kesi potrebno je oko 4000 godina da istrune

2)                  od 27. plastičnih flaša možemo napraviti komad garderobe

3)                  jedna tona prerađenog papira spašava seču 17 stabala.

4)                  Staklo može da se reciklira neograničeno

 

U saradnji sa stanovništvom gradova Šabac i Sremska Mitrovica u JKP Regionalna deponija ” SREM – MAČVA ” na kolskoj vagi svakodnevno se izvrši od 35 do 40 merenja.

Samo u periodu od januara do oktobra 2015. godine količina otpada spremnog za reciklažu, izvezli smo:

–        2.340 kg papira i kartona

–        deset tona plastične ambalaže

–        tri tone otpadnih guma i

–        pet tona metala i njihovih različitih legura.

Sredstva iz reciklaže, uložena su u edukaciju najmlađih sugrađana.

 

Upotreba materijala na deponiji

 

Mi to ovako” (kreativnost zaposlenih)