Opasan otpadOpasan otpad se definiše kao otpad koji ima bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim – eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji.

Opasan otpad najčešće nastaje u industriji, ali i u domaćinstvima, jer se opasne materije nalaze u mnogim proizvodima koji nas okružuju, kao što su iskorišćene baterije, stari lekovi, boje i lakovi, različite hemikalije, otpadno motorno ulje i dr. Takav otpad sadrži materije koje mogu biti toksične, kancerogene, mutagene, infektivne, zapaljive, a koje kroz zemljište i vode ulaze u biološki lanac i mogu uzrokovati oboljevanje ljudi i štetno djelovati na ostali živi svet.

Opasni  kućni otpad čine  sve  materije koji  direktno  ugrožavaju  zdravlje ljudi i životinja  i smanjuju kvalitet životne sredine, a to su istrošeni akumulatori, ambalaža od hemikalija, pesticida, boja, ulja, sredstava za čišćenje, lepak, fluorescentne cevi i živine svetiljke svih vrsta, baterije, posude pod pritiskom, sprejevi, motorna ulja, ambalaža i filteri za motorna ulja, ostaci lekova i kozmetičkih preparata, predmeti koji sadrže živu i razni drugi predmeti koji sadrže opasne elemente i jedinjenja.

Opasni proizvodi, iako korišćeni u skladu sa uputstvom, mogu postati opasni kada ljudi zaborave na upozorenje da se radi o opasnim proizvodima ili kada njima nesavesno i neodgovorno rukuju. Pojava je i da su uputstva nedovoljno razumljiva, ali najveći problem je nedostatak znanja i svesti o štetnosti ovih proizvoda na čoveka i njegovo životno okruženje.

Zbog nemarnosti, neodgovornosti i neinformisanosti, svake godine na hiljade ljudi bude povređeno opasnim proizvodima ili opasnim otpadom. Slučajna trovanja mogu se desiti ako opasni proizvodi i otpad budu na dohvat ruke deci. Prilikom upotrebe opasnih proizvoda kao i tokom rukovanja opasnim otpadom, može doći do kontaminiranja hrane, pića…

Mnogi proizvodi su lako isparljivi, a njihova para može nadražiti oči, sluzokožu, respiratorni trakt i pluća. Mnogi opasni proizvodi uzrokovali su razne neizlečive bolesti, slepilo pa čak i smrt.
Kada se odlaže nepropisno tj. zajedno sa ostalim komunalnim otpadom, opasan otpad predstavlja direktnu pretnju zdravlju radnika koji ga sakupljaju, kao i životnoj sredini.

Opasan otpad pomešan sa komunalnim otpadom može izazvati eksploziju ili požar u vozilima za prevoz otpada, kao i povrede zaposlenih koji vrše utovar komunalnog otpada usled prskanja i isparavanja hemikalija. Negativan uticaj na životnu sredinu je posebno velik u pojedinim naseljima, najčešće seoskim sredinama gde se deponovaie otpada  i dalje odvija na nesanitarnim smetlištima i divljim deponijama, jer dolazi do ceđenja opasnih hemikalija iz komunalnog otpada u podzemne vodotokove i podzemne rezervoare koji se koriste kao izvorišta vode za piće.

Nepropisno izlivanje opasnog otpada u sudopere, wc šolje, slivnike i vodotokove (potoke i reke) može zagaditi pijaću vodu. Primer je izlivanje iskorišćenog jestivog ulja u slivnike, kada dospe u vodotok može zagaditi onu količinu vode koja je dovoljna za jednogodišnju upotrebu 100 ljudi.

Zbog оpasnosti koje izazivaju, opasni proizvodi koji se koriste u domaćinstvima zahtevaju posebnu pažnju, odnosno pravilno rukovanje i odlaganje. Naše zdravlje i zdravlje naših ukućana kao životna sredina su u pitanju, pa tako svako od nas mora preuzeti odgovornost za proizvode koje koristi.

Opasni kućni otpad se može razvrstati u nekoliko kategorija:

Opasni kućni otpad Primer
Sredstva za čišćenje Sredstva za poliranje nameštaja, sredstva za čišćenje rerni, sredstva, za čišćenje sanitarija, sredstva za čišćenje metala, sredstva za čišćenje prozora, sredstva na bazi hlora, varikina, sredstva na bazi amonijaka, sredstva za čišćenje WC šolja i cevovoda, i dr.
Proizvodi za unapređenje stanovanja Boje, lakovi, razređivači boja, skidači boja, lepkovi i dr.
Hemijska zaštitna sredstva Pesticidi, insekticidi, fungicidi, sredstva protiv miševa i pacova, sredstva za zaštitu kućnih ljubimaca, ovratnici protiv buva, naftalin, dezinfekciona sredstva, sredstva za zaštitu drveta, sredstva za uništavanje korova, sredstva za suzbijanje moljaca u obliku kuglica, sprejevi za biljne vaši,  sredstva za kontrolu gljivica i dr.
Automobilski proizvodi Benzin, dizel gorivo, lož ulje, motorno ulje, ulje za menjače, antifriz, sredstvo za pranje vetrobranskog stakla, voskovi za poliranje automobila, olovne baterije, kočiona telnost, transmisiona tečnost, odmašćivač i dr.
Kućni elektronski uređaji Računari, televizori, monitori, štampači (mastila i toneri za štampače) i dr.
Ostalo Baterije, kozmetički preparati, sredstva za čišćenje obuće, lekovi, osveživači vazduha, fotografske hemikalije, slikarske boje, sredstva za čišćenje bazena, jonizatori i detektori dima, termometri i dr.