600true thumbnails under 338true true 1000http://www.srem-macva.rs/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-rounded
 • 5000 fade true 120 left 30 http://www.srem-macva.rs/izvrsena-primopredaja-novog-kamiona
  Slide1 

  Primopredaja novog kamiona

  Vozilo je nabavljeno u okviru plana opremanja preduzeća osnovnim sredstvima...

 • 5000 fade true 120 right 30 http://www.srem-macva.rs/obilazak-radova-u-sapcu
  Slide2 

  Obilazak radova u Šapcu

  Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, IMG-a (International Management Group), MISP-a ...

 • 5000 fade true 120 top 30 http://www.srem-macva.rs/izvrseno-merenje-nultog-stanja-na-sanitarnoj-regionalnoj-deponiji-jarak
  Slide3 

  Izvršeno merenje “nultog” stanja na sanitarnoj regionalnoj deponiji “Jarak”

  U periodu od 24.07.2012. do 30.07.2012. izvršeno je ispitivanje kvaliteta ambijetalnog vazduha...

 • 5000 fade true 120 bottom 30 http://www.srem-macva.rs/zavrsni-radovi-na-telu-deponije-i-transfer-stanici
  Slide4 

  Završni radovi na telu deponije i transfer stanici

  Tema sastanka bili su završni radovi na transfer stanici...

 • 5000 random true 150 left 30 http://www.srem-macva.rs/prijem-kompaktora
  Slide5 

  Prijem kompaktora

  Kompaktor ( Model BC 472 RB ), ukupne težine 26 t i maksimalne količine...
 • 5000 random true 90 bottom 30 http://www.srem-macva.rs/funkcionalna-proba-rada-transfer-stanice
  Slide6 

  Funkcionalna proba rada transfer stanice

  Testiran je rad hidraulične prese u praznom hodu i sa opterećenjem...

 • 5000 random true 120 bottom 30 http://www.srem-macva.rs/urucena-probna-dozvola-za-rad
  Slide7 

  Uručena Dozvola za Probni Rad

  JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ dobila je 30.januara 2014. godine dozvolu za probni rad...

 • 5000 random true 120 top 30 http://www.srem-macva.rs/potpisan-sporazum-izmedu-sremske-mitrovice-i-sapca
  Slide8 

  Potpisan Sporazum između Sremske Mitrovice i Šapca

  Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca potpisali su 6.februara 2014.godine Sporazum o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji...