Regionalna deponija “Srem-Mačva”, kao direktni korisnik sredstava iz programa “EU Exchange 4″, stavila je u funkciju tri radne mašine (traktor, drobilica i peletirka). Vrednost nabavljenih sredstava iznosila je cca 50.000 eura.

Korišćenjem ovih mašina Regionalna deponija obezbediće resurese za narednu grejnu sezonu i tako povećati korišćenje obnovljivih izvora iz biomase, smanjiti količinu otpada na deponiji i poboljšati uticaj na zaštitu životne sredine.

Prodajom neutrošene količine proizvednog peleta, ostvariće se planirani profit iz programa “EU Exchange 4″.