Archive for September, 2012

Izgradnja i rad deponije otpada ima veliki uticaj na životnu sredinu. Zbog toga je pre početka deponovanja otpada neophodno utvrditi početno, odnosno “nulto” stanje kvaliteta zemljišta, vazduha i podzemnih voda. Na bazi utvrđenog stanja se vrši monitoring ovih parametara u kasnijem periodu rada deponije

Imajući to u vidu i u skladu sa “Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu Regionalne deponije “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica“ u periodu od 24.07.2012. do 30.07.2012. na sanitarnoj regionalnoj deponiji “Jarak” izvršeno je ispitivanje kvaliteta ambijetalnog vazduha,  zemljišta, površinskih i  podzemnih voda .

Cilj sprovedenih merenja i analiza je kvantifikovanje štetnih materija, odnosno utvrđivanje “nultog” stanja parametara pre uticaja odlaganja otpada na regionalnu deponiju.

Ispitivanje je sprovela A.D. Zaštita na radu i zaštita životne sredine “Beograd”.

 

Obilazak radova u Šapcu

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, IMG-a (International Management Group), MISP-a (Municipal Infrastructure Support Programme) i Regionalne deponije Subotica sa domaćinom JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica, dana 25.05.2012. godine, obišli su radove na izgradnji transfer stanice Šabac.

Cilj posete je razmena pozitivnih iskustava na izgradnji regionalne deponije sa posebnim osvrtom na tehničke i ekonomske aspekte izgradnje.

Završni radovi na telu deponije i transfer stanici

Regionalna deponija "Srem-Mačva"

Dana 29.08.2012. u prostorijama JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica održan je sastanak MISP-a, izvođača i korisnika regionalne deponije.

Tema sastanka bili su završni radovi na transfer stanici u Šapcu i na telu deponije u Sremskoj Mitrovici. Radovi u Šapcu se privode kraju, tako da se razgovaralo o priključenju na trafo stanicu, postavljanju horizontalne signalizacije, instaliranju mašinske opreme i obuci radnika.

Radovi u Sremskoj Mitrovici takođe su u završnoj fazi, te je zaključeno da je neophodno ubrzati poslove na postavljanju ograde oko tela deponije i uvesti tehničku vodu u objekte.