PDF slikaIzveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja za period 01.01. – 30.06.2019.