Vrsta otpada                Primer                                               
Baštenski otpad Pokošena trava, korov, cveće, grančice, grane, lišće, ostaci od žive ograde i dr.
Ostali biorazgradivi otpad Otpad od hrane – svih vrsta (hleb, meso, povrće, voće…), uginuli pilići, životinjski organi i dr.
Papir Stare novine, oglasi i reklame na papiru, koverte, kompjuterska štampa, stara pošta, dnevnici, posteri, knjige, sveske, karte za autobus, računi, pisma i dr.
Staklo Flaše (vino, pivo, žestoka pića, mineralna voda, sokovi…), staklene tegle (turšija, džemovi…), ravno staklo, sijalice, ogledala i dr.
Karton Kartonske kutije svih vrsta, kutije od pakovanja električnih uređaja, kutije od pakovanja hrane i pića, kartonske kutije za pivo, kutije keksa, igračaka, ravan karton i dr.
Kompozitni materijali Karton/vosak, karton/aluminijum (tetrapak za jogurt, mleko, sokove, šlag i dr.)
Metal – ambalažni i ostali Konzerve za hranu (sardine, paštete, mesni narezak), alat, metalni delovi od kola, kućni žičani vodovi, kuhinjiski pribor (tiganj, šerpe, poklopci), delovi bicikla i dr.
Metal – aluminijumske konzerve Limenke za napitke (pivo, koka-kola, energetska pića) i dr.
Plastični ambalažni otpad Plastične flaše za vodu, sokove, pivo, ulje, sirće i dr.
Plastične kese Kese iz prodavnica, kese za smeće, plastične kese (crne, zelene, sive), kese od čipsa, kese za sendviče, kese za zamrznuto povrće, omoti od keksa i dr.
Tvrda plastika Kutije od margarina, jogurta, sladoleda, telefonske kartice, plastične igračke, lenjiri, olovke, toaletni poklopci, četkice za zube, plastične kutije, sredstva za
čišćenje, saksije za cveće, kante, lavori, naočari za sunce, plastični delovi kola, diskete, video kasete, adapteri, produžni gajtani i dr.
Tekstil Prirodna i veštačka vlakna: odeća od prirodnih vlakana (pamuk, vuna, lan), i sintetičkih vlakana (pantalnone, čarape, torbe od tkanina, platna), kuhinjske krpe, peškiri za ruke i dr.
Koža Kožni delovi odeće, novčanici, kaiševi, kožne cipele, torbe, kožne lopte i dr.
Pelene Pelene za bebe, sanitarne pelene i dr.
Fini elementi Svi ostaci otpada, koji prođu poslednje sito od 20mm, zemlja, prašina, pepeo, pesak, fragmenti stakla i dr.

Prema podacima iz Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Sremska Mitrovica, u ukupnoj dnevnoj količini otpada koja se prikupi sa teritorije grada Sremska Mitrovica i sela koja su uključena u organizovano sakupljanje komunalnog otpada, najviše je zastupljen organski otpad (baštenski i ostali biorazgradivi otpad) i to više od polovine, odnosno 55%, koji je pogodan za kompostiranje.

Otpadni papir i plastika se prikupe u jednakim količinama, po 15% u odnosu na ukupnu količinu. Otpadno staklo, metal i tekstil se sakupe po oko 3% za svaku vrstu. Otpadna guma, s obzirom da postoji sporadično otkup starih guma, se javlja u neznatnoj količini samo oko 1%.