Saopštenje za medije

Preko  80 odsto  ukupnog otpada u Srbiji završi na divljim deponijama. Prema procenama Privredne komore Srbije,  gubitak zbog nesprovodjenja reciklaže iznosi  oko 50 miliona evra godišnje.  Generalno stanje u oblastima upravljanja otpadom, recikliranja otpada i odgovornog postupanja sa otpadom u Srbiji je loše i negativno se odražava na javno zdravlje i životnu sredinu. Svega  60 odsto čvrstog otpada se prikuplja u opštinama u Srbiji (oko 2,2 miliona tona godišnje). Mali broj ljudi zaštitu životne sredine rangira kao prioritet, a svako od nas u proseku dnevno odloži po kilogram komunalnog otpada čiji se veliki deo može zbrinuti na drugačiji način.  Razlog za ovako poražavajuću činjenicu leži u niskom nivou ekološke svesti pojedinca, pa je upoznavanje gradjana sa problemom otpada neophodno .

 

Projekat Regionalna deponija „Srem-Mačva“ finansira Evropska unija kroz program „ EU Exchange 4“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština , a zajednički realizuju gradovi Sremska Mitrovica i Šabac.  Ukupna vrednost projekta je 154.593,60 evra, a vrednost donacije iznosi 138.655 evra. Predvidjeni period trajanja je godinu dana, projekat će biti završen u februaru 2015.

 

Opšti cilj projekta je podizanje svesti gradjana o važnosti primarne separacije otpada i reciklaže i njihovo aktivno učešće u odgovornom upravljanju otpadom.

Posebni ciljevi su stvaranje uslova za održivi početak rada nove regionalne deponije, pripremu gradjana oba grada za uvodjenje primarne separacije otpada na izvoru, kao i početno uvodjenje primarne separacije otpada na 10 mesta, na kojima bi se pratilo podizanje svesti javnosti u oba grada.

 

Učesnici u projektu, pored organa lokalne samouprave Sremske Mitrovice i Šapca, su: JKP „ Komunalije“ iz Sremske Mitrovice, JKP „ Stari Grad“ iz Šapca, JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ .

Projekat će biti realizovan kroz aktivnosti dve nevladine organizacije: EKOS Šabac i SM Omladinski centar iz Sremske Mitrovice.

Ove dve organizacije će animirati i informisati javnost  i gradjane kroz različite aktivnosti, kao što su organizovanje foto konkursa koje za temu imaju divlje deponije u gradu, edukacije po srednjim školama o primarnoj separaciji otpada i reciklaži, akcije čišćenja deponija i niz drugih promo akcija.

 

Kao rezultati projekta očekuju se: povećanje profita JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ kroz proizvodnju i prodaju peleta,  nastavak razvoja primarne separacije otpada na izvoru uz podršku lokalnih fondova, smanjena količina otpada na deponiji, povećanje otpada pogodnog za dalju obradu, uspostavljanje saradnje izmedju svih učesnika angažovanih na sakupljanju, prodaji i reciklaži otpada i  povećana svest stanovništva o značaju odvajanja otpada na izvoru, što će značajno uticati na poboljšanje uslova života gradjana Sremske Mitrovice i Šapca.