Fotografije snimljene tokom izgradnje Regionalne deponije “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica na lokaciji deponija “Jarak” u Sremskoj Mitrovici