Druga faza projekta

Izgradnja postrojenja za separaciju otpada

 

Šema postrojenja za separaciju i baliranje otpada

Šema postrojenja za separaciju i baliranje otpada

Dobijanjem probne dozvole za rad Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, jedna od najvećih Regionalnih deponija u Vojvodini, čiji su osnivači grad Šabac i Sremska Mitrovica, rešen je dugogodišnji problem pravilnog odlaganja otpada za više od 200 000 stanovnika Srema i Mačve. Prema projektu, koji je palaniran u nekoliko faza, ovo JKP stiglo je do druge faze, kojom je predviđeno, da se izgrade svi prateći građevinski objekti među kojima je najvažnija hala opreme za separaciju komunalnog otpada.

Ovo je od velikog značaja jer su se stvorili uslovi za realizciju planiranih radova, a to znači, da će se u novoizgrađenom postrojenju za separaciju otpada, izdvajati reciklabirni materijali (papir, staklo, metal i deo plastike koja ima vrednost na tržištu sekundarnih sirovina) tako da će na samom telu deponije, biti odlagan samo onaj deo otpada, koji, ni na koji način ne može da se iskoristi.

Ono što svakako treba istaći, jeste to, da je Grad Sremska Mitrovica, Gradska uprava za urbanizam, komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, oglasila poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku:Linija za separaciju regionalne deponije komunalnog otpada sa postrojenjem za separaciju.

Radovi na izradi opreme linije za separaciju, povereni su kompaniji “RUMEKON”iz Rume, dok je postupak za izbor izvođača, za izgradnju građevinskog objekta postrojenja za separaciju u toku.

Potpisan Sporazum između Sremske Mitrovice i Šapca

Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca potpisali su 6.februara 2014. godine  Sporazum o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama Grada Šapca i Grada Sremske Mitrovice, koji će omogućiti da Regionalna deponija ” Srem – Mačva “ počne sa probnim radom.

Izmenjeni sporazum je usaglašen sa novim Zakonom o javnim preduzećima, čime je otklonjena i poslednja prepreka za otpočinjanje probnog rada regionalne deponije,za šta je nedavno uručena dozvola u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Očekuje se da regionalna deponija počne sa probnim radom početkom marta ove godine.

Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca prilikom potpisivanje sporazuma

fotografija: sabac.info

Projekat izgradnje sanitarne deponije finansiran je sredstvima EU, a u probnom periodu od godinu dana očekuje se i izgradnja linije za separaciju otpada.

-” Šabac i Sremska Mitrovica su jedan od retkih primera saradnje u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture na način kako to EU propisuje, a koja je većim delom i finansirala izgradnju ovog objekta”- izjavio je Miloš Milošević, gradonačelnik Šapca.

Grad Šabac će praktično sa prvim kamionom smeća koje bude deponovano na regionalnoj sanitarnoj deponiji prestati sa odlaganjem smeća na postojećoj deponiji ” Dudara “, i istovremeno krenuti sa rekultivacijom i saniranjem ove deponije.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice,Branislav Nedimović je dodao : ” Veoma je važna izgradnja regionalne deponije zbog svih stanovnika Sremske Mitrovice koji će na organizovan način odlagati otpad. Postoje i privredni aspekti, jer će i sve kompanije sa teritorije našeg grada odlagati otpad na ovoj lokaciji “.

Uručena Dozvola za Probni Rad

JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ dobila je 30.januara 2014. godine dozvolu za probni rad, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Izdavanjem dozvole za probni rad stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.

Konferencija za štampu povodom izdavanja probne dozvole za rad JKP

Konferencija za štampu APV 30.01.2014.

Tim povodom je organizovana konferencija za medije, na kojoj su učestvovali pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  – dr Slobodan Puzović, gradonačelnik Šapca -  Miloš Milošević, zamenik predsednika skupštine grada Sremska Mitrovica – Zoran Miščević i direktor JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ – Srđan Kličković.

Dobijanje dozvole za probni rad regionalne sanitarne deponije „ Srem Mačva„ je značajan korak u daljoj realizaciji projekta koji treba da obezbedi trajno rešenje problema pravilnog upravljanja otpadom.

Rad ove regionalne deponije treba da ukaže na sve prednosti koncepta regionalnog upravljanja otpadom u skladu sa regulativom EU,po kome je otpad resurs, i na deponije se može odlagati samo otpad koji više nema nikakvu upotrebnu vrednost.

Prilog RTV Panonija

Aktivnosti na ishodovanju Integrisane dozvole

Deponijska kaseta

Deponijska kaseta

JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica pokrenula je proceduru za ishodovanje Integrisane dozvole u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine (Sl. glasnik R.S. br. 136/04), Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.glasnik R.S. br. 36/09 i 88/10) i Uredbe o odlaganju otpada na deponije (Sl.glasnik R.S. br. 92/10).

Shodno navedenom, Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini d.o.o. iz Novog Sada izradio je, prema ugovoru, sledeću dokumentaciju:

  • Plan vršenja monitoringa
  • Plan zaštite od udesa
  • Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
  • Plan mera za efikasno korišćenje energije
  • Plan upravljanja otpadom

U toku je pribavljanje ostale neophodne dokumentacije i predaja Zahteva za ishodovanje Integrisane dozvole.

 

Poseta regionalnoj deponiji Duboko

Prenošenje iskustava o radu deponijske laboratorije Predstavnici našeg preduzeća su 09.10. 2012. u Užicu posetili prvu regionalnu sanitarnu deponiju u Srbiji, izgrađenu u skladu sa Nacionalnom strategijom o upravljanju otpadom. Regionalna deponija Duboko ovih dana završava prvu godinu uspešnog rada I to je bila prilika da se stečena iskustva prenesu kolagama iz Sremske Mitrovice, koje uskoro očekuje primopredaja i početak rada regionalne deponije.

Domaćini su prikazali ceo tehnološki proces rada – od ulaska kamiona sa otpadom, merenja, selekcije otpada na liniji za separaciju, presovanja, pripreme sekundarnih sirovina za dalju ptodaju i konačno deponovanja i sabijanja preostalog otpada na deponiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs za Prijem u Radni Odnos

JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica oglašava Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na odredjeno vreme u trajanju do šest meseci za sledeća radna mesta:

1.Šef transfer stanice – 1 izvršilac

Uslovi: VII/1 stručna sprema, mašinski, gradjevinski, tehnološki ili smer zaštite životne sredine, tri godine radnog staža, poznavanje rada na računaru, poznavanje sistema za održavanje i upravljanje mašinama.

2.Operater na kolskoj vagi transfer stanice – 2 izvršioca

Uslovi : IV stepen stručne spreme, 3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.

3.Vozač teretnog vozila za prevoz kontejnera -1 izvršilac

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme saobraćajnog ili tehničkog smera, 1 godina radnog iskustva, položen ispit za vozača B,C,D i E kategorije.

4.Pomocni radnik - praoničar na transfer stanici -1 izvršilac

Uslovi: I ili II stepen stručne spreme, 1 godina radnog iskustva.

5.Referent obezbeđenja transfer stanice -4 izvršioca

Uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme, 1 godina radnog iskustva.

Rok za podnosenje prijava je do 10 .oktobra 2012. godine do 12 časova.

Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na tel. 022/215-0-215

Lice za kontakt je Ivan Artukov.