PDF slikaCenovnik usluge deponovanja komunalnog otpada za fizička i pravna lica

 

PDF slikaCenovnik usluge deponovanja ostalog otpada za treća lica

 

PDF slikaCenovnik usluge deponovanja mešanog komunalnog otpada za komunalne operatere

 

PDF slika

Cenovnik usluge deponovanja mešanog komunalnog otpada za komunalne operatere sa sopstvenim prevozom