Učesnici seminara

Učesnici seminara

Predstavnici MISP programa i Delegacije Evropske unije sproveli su još jednu uspešnu edukaciju i obuku u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije u periodu 4. do 6. septembra 2013. godine u Vršcu.

Seminaru su prisustvovali predstavnici opština i javno komunalnih preduzeća iz više gradova: Kule, Vrbasa, Kruševca, Valjeva, Pirota, Šapca i našeg grada Sremske Mitrovice.

Ciljevi obuke bili su povećanje kapaciteta za kreiranje i sprovođenje komunikacionih planova, podizanje nivoa razumevanja o komunikacionim alatima i načinima za efektivno uključivanje javnosti kao i prenošenje znanja o planiranju uspešne komunikacione kampanje.

Predstavnik Sremske Mitrovice, Ivan Artukov, u ime našeg preduzeća JKP “Srem-Mačva”, doprineo je kvalitetnom radu i uspešnoj realizaciji ovog seminara sa ciljem doprinosa održivosti izgrađenih infrastrukturnih projekata od strane  Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.