PDF slika Tromesečni izveštaj – I kvartal 2020. godine

 

PDF slika Tromesečni izveštaj – II kvartal 2020. godine

 

PDF slika Tromesečni izveštaj – III kvartal 2020. godine

 

PDF slika Tromesečni izveštaj – IV kvartal 2020. godine

 

PDF slika Napomene uz finansijske izveštaje za 2020. godinu