Archive for October, 2012

Poseta regionalnoj deponiji Duboko

Prenošenje iskustava o radu deponijske laboratorije Predstavnici našeg preduzeća su 09.10. 2012. u Užicu posetili prvu regionalnu sanitarnu deponiju u Srbiji, izgrađenu u skladu sa Nacionalnom strategijom o upravljanju otpadom. Regionalna deponija Duboko ovih dana završava prvu godinu uspešnog rada I to je bila prilika da se stečena iskustva prenesu kolagama iz Sremske Mitrovice, koje uskoro očekuje primopredaja i početak rada regionalne deponije.

Domaćini su prikazali ceo tehnološki proces rada – od ulaska kamiona sa otpadom, merenja, selekcije otpada na liniji za separaciju, presovanja, pripreme sekundarnih sirovina za dalju ptodaju i konačno deponovanja i sabijanja preostalog otpada na deponiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Primopredaja novog kamiona

Kamion Volvo Dana 28.09.2012. na transfer stanici u Šapcu izvrsena je primopredaja novog kamiona marke Volvo sa prikolicom proizvodjača Schmitz-Cargobull i nadgradnjom – podiznim uredjajem markeMultilift.

Vozilo je nabavljeno u okviru plana opremanja preduzeća osnovnim sredstvima. Namena vučnog voza je prevoz otpada, sabijenog u kontejnere kapaciteta  30 m3, od transfer stanice u Šapcu do sanitarne deponije u Sremskoj Mitrovici.

Istog dana na transfer stanici u Šapcu  izvršen je kvalitativni i kvantitativni prijem i kontrola vozila, nadgradnje i prikolice.Multilift Tokom ove kontrole provereni svi tehnički podaci i nisu nadjena odstupanja u kvalitetu i performansama koji su bili zadati od strane naručioca.

Vozilo je za vreme probnog rada pokazalo sve svoje prednosti i očekuje se uspešan rad istog u narednom periodu. Vrednost vozila iznosi 14. 858.088,00 RSD.

 

 

Konkurs za Prijem u Radni Odnos

JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica oglašava Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na odredjeno vreme u trajanju do šest meseci za sledeća radna mesta:

1.Šef transfer stanice – 1 izvršilac

Uslovi: VII/1 stručna sprema, mašinski, gradjevinski, tehnološki ili smer zaštite životne sredine, tri godine radnog staža, poznavanje rada na računaru, poznavanje sistema za održavanje i upravljanje mašinama.

2.Operater na kolskoj vagi transfer stanice – 2 izvršioca

Uslovi : IV stepen stručne spreme, 3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.

3.Vozač teretnog vozila za prevoz kontejnera -1 izvršilac

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme saobraćajnog ili tehničkog smera, 1 godina radnog iskustva, položen ispit za vozača B,C,D i E kategorije.

4.Pomocni radnik - praoničar na transfer stanici -1 izvršilac

Uslovi: I ili II stepen stručne spreme, 1 godina radnog iskustva.

5.Referent obezbeđenja transfer stanice -4 izvršioca

Uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme, 1 godina radnog iskustva.

Rok za podnosenje prijava je do 10 .oktobra 2012. godine do 12 časova.

Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na tel. 022/215-0-215

Lice za kontakt je Ivan Artukov.