Archive for February, 2014

Potpisan Sporazum između Sremske Mitrovice i Šapca

Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca potpisali su 6.februara 2014. godine  Sporazum o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama Grada Šapca i Grada Sremske Mitrovice, koji će omogućiti da Regionalna deponija ” Srem – Mačva “ počne sa probnim radom.

Izmenjeni sporazum je usaglašen sa novim Zakonom o javnim preduzećima, čime je otklonjena i poslednja prepreka za otpočinjanje probnog rada regionalne deponije,za šta je nedavno uručena dozvola u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Očekuje se da regionalna deponija počne sa probnim radom početkom marta ove godine.

Gradonačelnici Sremske Mitrovice i Šapca prilikom potpisivanje sporazuma

fotografija: sabac.info

Projekat izgradnje sanitarne deponije finansiran je sredstvima EU, a u probnom periodu od godinu dana očekuje se i izgradnja linije za separaciju otpada.

-” Šabac i Sremska Mitrovica su jedan od retkih primera saradnje u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture na način kako to EU propisuje, a koja je većim delom i finansirala izgradnju ovog objekta”- izjavio je Miloš Milošević, gradonačelnik Šapca.

Grad Šabac će praktično sa prvim kamionom smeća koje bude deponovano na regionalnoj sanitarnoj deponiji prestati sa odlaganjem smeća na postojećoj deponiji ” Dudara “, i istovremeno krenuti sa rekultivacijom i saniranjem ove deponije.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice,Branislav Nedimović je dodao : ” Veoma je važna izgradnja regionalne deponije zbog svih stanovnika Sremske Mitrovice koji će na organizovan način odlagati otpad. Postoje i privredni aspekti, jer će i sve kompanije sa teritorije našeg grada odlagati otpad na ovoj lokaciji “.

Uručena Dozvola za Probni Rad

JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ dobila je 30.januara 2014. godine dozvolu za probni rad, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Izdavanjem dozvole za probni rad stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.

Konferencija za štampu povodom izdavanja probne dozvole za rad JKP

Konferencija za štampu APV 30.01.2014.

Tim povodom je organizovana konferencija za medije, na kojoj su učestvovali pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  – dr Slobodan Puzović, gradonačelnik Šapca -  Miloš Milošević, zamenik predsednika skupštine grada Sremska Mitrovica – Zoran Miščević i direktor JKP Regionalna deponija „ Srem Mačva „ – Srđan Kličković.

Dobijanje dozvole za probni rad regionalne sanitarne deponije „ Srem Mačva„ je značajan korak u daljoj realizaciji projekta koji treba da obezbedi trajno rešenje problema pravilnog upravljanja otpadom.

Rad ove regionalne deponije treba da ukaže na sve prednosti koncepta regionalnog upravljanja otpadom u skladu sa regulativom EU,po kome je otpad resurs, i na deponije se može odlagati samo otpad koji više nema nikakvu upotrebnu vrednost.

Prilog RTV Panonija