Regionalna deponija "Srem-Mačva"

Dana 29.08.2012. u prostorijama JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica održan je sastanak MISP-a, izvođača i korisnika regionalne deponije.

Tema sastanka bili su završni radovi na transfer stanici u Šapcu i na telu deponije u Sremskoj Mitrovici. Radovi u Šapcu se privode kraju, tako da se razgovaralo o priključenju na trafo stanicu, postavljanju horizontalne signalizacije, instaliranju mašinske opreme i obuci radnika.

Radovi u Sremskoj Mitrovici takođe su u završnoj fazi, te je zaključeno da je neophodno ubrzati poslove na postavljanju ograde oko tela deponije i uvesti tehničku vodu u objekte.