Archive for September, 2013

Obuka u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije

Učesnici seminara

Učesnici seminara

Predstavnici MISP programa i Delegacije Evropske unije sproveli su još jednu uspešnu edukaciju i obuku u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije u periodu 4. do 6. septembra 2013. godine u Vršcu.

Seminaru su prisustvovali predstavnici opština i javno komunalnih preduzeća iz više gradova: Kule, Vrbasa, Kruševca, Valjeva, Pirota, Šapca i našeg grada Sremske Mitrovice.

Ciljevi obuke bili su povećanje kapaciteta za kreiranje i sprovođenje komunikacionih planova, podizanje nivoa razumevanja o komunikacionim alatima i načinima za efektivno uključivanje javnosti kao i prenošenje znanja o planiranju uspešne komunikacione kampanje.

Predstavnik Sremske Mitrovice, Ivan Artukov, u ime našeg preduzeća JKP “Srem-Mačva”, doprineo je kvalitetnom radu i uspešnoj realizaciji ovog seminara sa ciljem doprinosa održivosti izgrađenih infrastrukturnih projekata od strane  Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

 

 

 

 

Funkcionalna proba rada transfer stanice

 

Probni rad prese za otpad Dana 11.09.2013. u 13 časova izvršena je funkcionalna proba rada instalisanih postrojenja na zahtev izvođača radova na transfer stanici u Šapcu. Testiran je rad hidraulične prese u praznom hodu i sa opterećenjem, vršen je istovar otpada sa kamiona smećara u usipni koš prese, proveravale su se procedure utovara i sabijanja otpada do projektovanih parametara.

Pored toga, vršeno je merenje, analiziranje i upoređivanje dobijenih podataka sa projektovanim parametrima.

Funkcionalnoj probi, uz firmu domaćina JKP “Srem-Mačva” i direktora Srđana Kličkovića, prisustvovali su i predstavnici firmi izvođača radova Atrik i Drava, odgovorni izvođač Vladimir Kozarski, nadzorni organ MISP-a Miroslav Tomin i predstavnici firmi JKP Stari grad iz Šapca – direktor Dragan Ninković i zamenik direktora Nenad Tomić i JKP Komunalije iz Sremske Mitrovice sa direktorom Radoslavom Jevremovićem, kao budući korisnici usluga JKP “Srem-Mačva”.

Proba rada je izvršena uspešno, sa istovarenih dva kamiona smećara i ukupnom težinom otpada od 8,5 tona, koji su pretovareni i sabijeni uz pomoć prese u jedan abrol kontejner JKP “Srem-Mačva”. Količina otpada je u očekivanim projektovanim granicama.

Analizom dobijenih rezultata u narednom periodu biće sprovodjene dalje aktivnosti na poboljšanju rada transfer stanice.