Prenošenje iskustava o radu deponijske laboratorije Predstavnici našeg preduzeća su 09.10. 2012. u Užicu posetili prvu regionalnu sanitarnu deponiju u Srbiji, izgrađenu u skladu sa Nacionalnom strategijom o upravljanju otpadom. Regionalna deponija Duboko ovih dana završava prvu godinu uspešnog rada I to je bila prilika da se stečena iskustva prenesu kolagama iz Sremske Mitrovice, koje uskoro očekuje primopredaja i početak rada regionalne deponije.

Domaćini su prikazali ceo tehnološki proces rada – od ulaska kamiona sa otpadom, merenja, selekcije otpada na liniji za separaciju, presovanja, pripreme sekundarnih sirovina za dalju ptodaju i konačno deponovanja i sabijanja preostalog otpada na deponiji.