Kompostiranje

drobilica

Drobilica na terenu

U zeleni otpad spada sve ono što možemo naći u svom dvorištu: trava, granje ukrasnog šiblja i žbunja, lišće, ali i sve ono što koristimo u domaćinstvu za ishranu, pod uslovom da je biljnog porekla. Sve to možemo iskoristiti na pravi način i tako sačuvati životnu sredinu, jer je zeleni otpad najlakši, najefikasniji i što je najvažnije prirodan način recikliranja. To sve možemo uraditi sami, veoma jednostavno – kompostiranjem.

Ono što je jako važno, sav taj materijal mora biti dobro usitnjen, kako bih bakterije, gljivice i mikroorganizmi mogli najbrže delovati i tako stvarati kvalitetan humus. Za kompostiranje nam nije potreban veliki prostor, jer svako od nas uz malo veštine i kreativnosti može sam napraviti svoj mali kutak i na taj način još više doprineti očuvanju životne sredine. Posle desetak meseci prepoznaćemo svoj trud. Sve ono što smo krčkali u našem komposteru imaće miris na zdravu šumsku zemlju.

Treba znati da u svoj komposter nikada ne treba stavljati ono što je životinjskog porekla, lekove, plastičnu ambalažu i kosti.

Drobilica

Pelet

Pored grejanja na ugalj, drva, gas i električnu energiju, pelet postaje sve rasprostranjeniji vid grejanja kod nas. To je energetsko gorivo koje se dobija mlevenjem, sušenjem i presovanjem raznovrsnih materijala biljnog porekla. Sam proces dobijanja peleta odvija se na specijalizovanim masinama – drobilica i peletirka kako bi dobili krajnji produkt odnosno pelet.

Ono što je najvažnije jeste upravo to da je ovo najekonomičniji, najsavremeniji i ekološki najzdraviji energent, jer u odnosu na sva ostala goriva ispušta najmanje ugljen – dioksida. Proizvodnjom peleta iskoristiće se svi obnovljivi izvori iz biomase, a samim tim smanjiće se količina otpada na deponiji, što je veoma važno za zaštitu i očuvanje životne sredine.