Obuka u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije

Učesnici seminara

Učesnici seminara

Predstavnici MISP programa i Delegacije Evropske unije sproveli su još jednu uspešnu edukaciju i obuku u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije u periodu 4. do 6. septembra 2013. godine u Vršcu.

Seminaru su prisustvovali predstavnici opština i javno komunalnih preduzeća iz više gradova: Kule, Vrbasa, Kruševca, Valjeva, Pirota, Šapca i našeg grada Sremske Mitrovice.

Ciljevi obuke bili su povećanje kapaciteta za kreiranje i sprovođenje komunikacionih planova, podizanje nivoa razumevanja o komunikacionim alatima i načinima za efektivno uključivanje javnosti kao i prenošenje znanja o planiranju uspešne komunikacione kampanje.

Predstavnik Sremske Mitrovice, Ivan Artukov, u ime našeg preduzeća JKP “Srem-Mačva”, doprineo je kvalitetnom radu i uspešnoj realizaciji ovog seminara sa ciljem doprinosa održivosti izgrađenih infrastrukturnih projekata od strane  Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

 

 

 

 

Obilazak radova u Šapcu

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, IMG-a (International Management Group), MISP-a (Municipal Infrastructure Support Programme) i Regionalne deponije Subotica sa domaćinom JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica, dana 25.05.2012. godine, obišli su radove na izgradnji transfer stanice Šabac.

Cilj posete je razmena pozitivnih iskustava na izgradnji regionalne deponije sa posebnim osvrtom na tehničke i ekonomske aspekte izgradnje.

Završni radovi na telu deponije i transfer stanici

Regionalna deponija "Srem-Mačva"

Dana 29.08.2012. u prostorijama JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica održan je sastanak MISP-a, izvođača i korisnika regionalne deponije.

Tema sastanka bili su završni radovi na transfer stanici u Šapcu i na telu deponije u Sremskoj Mitrovici. Radovi u Šapcu se privode kraju, tako da se razgovaralo o priključenju na trafo stanicu, postavljanju horizontalne signalizacije, instaliranju mašinske opreme i obuci radnika.

Radovi u Sremskoj Mitrovici takođe su u završnoj fazi, te je zaključeno da je neophodno ubrzati poslove na postavljanju ograde oko tela deponije i uvesti tehničku vodu u objekte.