SORTIRANJE OTPADA

Razvijanjem ekološke svesti svih nas zajedno, bez obzira na to kojoj starosnoj grupi pripadamo, svaku vrstu otpada, potrebno je razdvojiti na mestu njegovog nastanka. Samo na taj način sačuvaćemo životnu sredinu, što je imperativ Regonalne deponije “SREM – MAČVA”

OTPAD, SMEĆE – ŠTA JE TO?

Sve ono što koristimo u svakodnevnom životu, a nije nam više potrebno je otpad ili smeće.

To što smo iskoristili bacamo u kontejner.

KONTEJNER

Do sada, najlakši način odlaganja smeća bio je da ga bacimo u jednu kantu – limeni sivi kontejner. Treba da znamo, da je mešanje smeća različitog sastava najlošiji izbor, ali i za to smo pronašli rešenje.

ŽUTOCRVENOPLAVO

U našem gradu u svim stambenim naseljima postavljeni su novi kontejneri.

Na 32 reciklažna ostrva nalaze se po tri kontejnera različite boje i namene, oni predstavljaju PRIMARNU SELEKCIJU otpada, a to znači, da smo napravili prvi korak ka očuvanju životne sredine, jer smo otpad odložili na pravo mesto.

ŽUTI kontejner –- služi za odlaganje plastične ambalaže.

CRVENI kontejner – u njega odlažemo sve od kartona.

PLAVI kontejner – ovde ubacujemo sve od papira.

Sledeći korak jeste SORTIRNICA, gde se obavlja SEKUNDARNO SORTIRANJE.

Ovde razlikujemo SUVI” i MOKRI otpad. To podrazumeva, da se odvaja organski od neorganskog.

SUVI otpad čini : sve što je od plastike, papir, kese, karton.

MOKRI otpad čine: ostaci hrane, trava, lišće, pepeo.

Sve što smo sakupili, dovozi se u Regionalnu deponiju “SREM – MAČVA” gde će se kako je planirano, vršiti sekundarna separacija otpada u objektima posebne namene za to SORTIRNICE ili separacione linije. Upravo ovde, obavljaće se završni korak u ovom procesu, jer se dolazi do novih sirovina, samim tim smanjiće se količina smeća na deponiji.