Sastanak regiona Srem-Mačva , implementacija Projekta EU i Švedske EISP2  za primarnu selekciju otpada. Pomoc regionu je u vidu podele besplatnih kanti gradjanima, donacija sudova – kontejnera za stambena naselja i isporuka vozila za sakupljanje otpada.

Primarna selekcija je odvajanje sekundarnih sirovina na mestu nastanka u kućama i domovima nasih sugrađana. Takav otpad se vozilima dovozi do hale za separaciju u okviru Regionalne deponije i vrši se sekundarna selekcija, po vrstama otpada koji sada postaje reciklabilna sirovina i vraća se u ponovnu upotrebu.

Na ovaj način smanjuje se kolicina otpada, čuva životna sredina i otvaraju se nova radna zelena mesta!