Archive for December, 2012

Prijem kompaktora

Transport kompaktora

Dolazak u Sremsku Mitrovicu

Firma “Soko Bom” d.o.o. iz Beograda je 14.12.2012. godine isporučila  Javnom komunalnom preduzeću Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica kompaktor za sabijanje otpada.

 

Kompaktor ( Model BC 472 RB ), ukupne težine 26 t i maksimalne količine otpada za manipulaciju od 60 t/ čas, proizveden je 2012. godine od nemačkog proizvođača Bomag i namenjen je planiranju i sabijanju smeća na regionalnoj deponiji u Sremskoj Mitrovici.

 

Za otpad specifične težine od 350 kg/m3, upotrebom ovog kompaktora dobija se sabijena masa od 660 kg/m3, što u mnogome produžava vek deponiji.

 

 

Radionica o regionalnom upravljanju otpadom

U Obrenovcu i Segedinu je 27. i 28. novembra 2012. godine, u organizaciji MISP-a i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, održana radionica na temu “Međuopštinska saradnja u upravljanju čvrstim otpadom”.

Učesnici ovog dvodnevnog skupa bili su vodeći ljudi iz regionalnih sistema za upravljanje otpadom iz Sremske Mitrovice, Šapca, Užica, Pirota, Leskovca, Subotice,  Pančeva, Zrenjanina i Kolubarskog okruga.

U radu radionice takođe su učestvovali  i stručnjaci iz MISP-a, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća (KOMDEL), kao i proizvođač opreme Rumekon.

Prvog dana održana je prezentacija o iskustvima u uspostavljanju regionalne deponije u Subotici i prezentacija firme Rumekon vezana za transfer stanicu u Vlasotincu. Nakon toga, domaćini iz Obrenovca prezentovali su njihov projekat centra za separaciju otpada i organizovali posetu ovom postrojenju.

Investitori Centra i postrojenja za sekundarnu separaciju otpada su opština Obrenovac i lokalno komunalno preduzeće, a vrednost investicije je oko 1,1 milion evra.

Drugog dana u prepodnevnim satima učesnici skupa posetili su Regionalni centar za upravljanje otpadom u Segedinu ( Republika Mađarska ). Nakon obilaska, direktor JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica Srđan Kličković održao je učesnicima radionice prezentaciju o razvoju projekta upravljanja čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama gradova Sremska Mitrovica i Šabac.