Transport kompaktora

Dolazak u Sremsku Mitrovicu

Firma “Soko Bom” d.o.o. iz Beograda je 14.12.2012. godine isporučila  Javnom komunalnom preduzeću Regionalna deponija “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica kompaktor za sabijanje otpada.

 

Kompaktor ( Model BC 472 RB ), ukupne težine 26 t i maksimalne količine otpada za manipulaciju od 60 t/ čas, proizveden je 2012. godine od nemačkog proizvođača Bomag i namenjen je planiranju i sabijanju smeća na regionalnoj deponiji u Sremskoj Mitrovici.

 

Za otpad specifične težine od 350 kg/m3, upotrebom ovog kompaktora dobija se sabijena masa od 660 kg/m3, što u mnogome produžava vek deponiji.

 

 

Filed under: Vesti