4310423

Fotografija preuzeta sa sajta www.sirmiuminfo.rs

Projekat prekogranične sardanje Hrvatska – Srbija “STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA” koji sprovode JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica i “Unikom” iz Osijeka, u saradnji sa projektnim partnerima, u prostorijama Centra za kulturu “SIRMIUMART” u Sremskoj Mitrovici održan je četvrti stručni forum na temu -  Upravljanje otpadom.

Na ovom stručnom sastanku prekogranične saradnje, izvršena je rekapitulacija vidljivih učinaka projekta između komunalnih preduzeća i gradskih uprava, građana kao korisnika upravljanja otpadom, kao i industrije za reciklažu koja na efikasan način od prikupljenog otpada stvara novu vrednost. Ovo je značajno, upravo zbog toga, jer se na taj način razvija lokalna zelena ekonomija, a to znači, otvaranje novih radnih mesta.

Prema rečima Tamare Milković, iz sremskomitrovačkih  ” Komunalija” četvrti stručni forum predstavio je i viziju o tome kako bi trebali izgledati napredni sistemi upravljanja otpadom, finansijska motivacija stanovništva (naplata prema količini), ali i tehnike za smanjenje biorazgradivog otpada.

Svojim izlaganjem, Marijan Galović iz Zelenog Osijeka, i Bojana Novaković iz Ekološkog pokreta Grada Sremska Mitrovica, upoznali su nas sa aktuelnom temom:

“Zeleni poslovi – trenutno stanje, potencijali i predlozi za unapređenje”, dok je na temu ”Pridruživanje EU i zeleni poslovi, sa primerima dobre prakse” svoja viđenja i iskustva na prisutne prenela Nataša Đereg iz Subotice. Na edukativnom sastanku moglo se čuti i o temi “Učinci kvaliteta odvojenog prikupljanja otpada na razvoj reciklažne industrije u Srbiji” koju je izložila Sandra Kamberović, Sekretar udruženja IOS “Hrabri čistač”.

 

Prisutnima se obratio i v.d. direktora JKP Regionalna deponija “Srem – Mačva” Nebojša Popović koji je istakao važnost prekogranične saradnje i razmenu iskustava, ali i odnos građana prema odlaganju otpada, i dodao, da je sanitarna deponija u Sremskoj Mitrovici još uvek u fazi probnog rada, a to znači da još uvek ne možemo da dobijemo upotrebnu dozvolu dok se ne završi tehnološki lanac, koji podrazumeva: izgradnju linije za separaciju, ozelenjavanje i postavljanje vetrozaštitnih pojaseva. Tada će se, stvoriti svi potrebni uslovi za dobijanje upotrebne, a samim tim i integrisane dozvole Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

2110423

Fotografija preuzeta sa sajta www.sirmiuminfo.rs

Tender za izbor izvođača radova za izgradnju linije za separaciju je u toku, a njegova vrednost je viša od 200 miliona dinara. Prema rečima direktora Popovića, novac za to, je predviđen u Republičkom budžetu, tako da se u ovom komunalnom preduzeću, već početkom naredne godine, očekuje, da se započne sa separacijom otpada direktno na Regionalnoj deponiji.

Pored predstavnika projekta prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, poslednjem stručnom forumu prisustvovali su: predstavnici Ekološkog kluba Grada Sremska Mitrovica, Centra za ekologiju i održivi razvoj Subotica, Udruga za zaštitu prirode i okoliša “Zeleni Osijek”, Sekretar Udruženja IOS “Hrabri čistač” kao i predstavnici Regionalne deponije “SREM – MAČVA”iz Sremske Mitrovice.

Filed under: Vesti