Izgradnja i rad deponije otpada ima veliki uticaj na životnu sredinu. Zbog toga je pre početka deponovanja otpada neophodno utvrditi početno, odnosno “nulto” stanje kvaliteta zemljišta, vazduha i podzemnih voda. Na bazi utvrđenog stanja se vrši monitoring ovih parametara u kasnijem periodu rada deponije

Imajući to u vidu i u skladu sa “Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu Regionalne deponije “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica“ u periodu od 24.07.2012. do 30.07.2012. na sanitarnoj regionalnoj deponiji “Jarak” izvršeno je ispitivanje kvaliteta ambijetalnog vazduha,  zemljišta, površinskih i  podzemnih voda .

Cilj sprovedenih merenja i analiza je kvantifikovanje štetnih materija, odnosno utvrđivanje “nultog” stanja parametara pre uticaja odlaganja otpada na regionalnu deponiju.

Ispitivanje je sprovela A.D. Zaštita na radu i zaštita životne sredine “Beograd”.

 

Tagged with:

Filed under: Vesti