Probni rad prese za otpad Dana 11.09.2013. u 13 časova izvršena je funkcionalna proba rada instalisanih postrojenja na zahtev izvođača radova na transfer stanici u Šapcu. Testiran je rad hidraulične prese u praznom hodu i sa opterećenjem, vršen je istovar otpada sa kamiona smećara u usipni koš prese, proveravale su se procedure utovara i sabijanja otpada do projektovanih parametara.

Pored toga, vršeno je merenje, analiziranje i upoređivanje dobijenih podataka sa projektovanim parametrima.

Funkcionalnoj probi, uz firmu domaćina JKP “Srem-Mačva” i direktora Srđana Kličkovića, prisustvovali su i predstavnici firmi izvođača radova Atrik i Drava, odgovorni izvođač Vladimir Kozarski, nadzorni organ MISP-a Miroslav Tomin i predstavnici firmi JKP Stari grad iz Šapca – direktor Dragan Ninković i zamenik direktora Nenad Tomić i JKP Komunalije iz Sremske Mitrovice sa direktorom Radoslavom Jevremovićem, kao budući korisnici usluga JKP “Srem-Mačva”.

Proba rada je izvršena uspešno, sa istovarenih dva kamiona smećara i ukupnom težinom otpada od 8,5 tona, koji su pretovareni i sabijeni uz pomoć prese u jedan abrol kontejner JKP “Srem-Mačva”. Količina otpada je u očekivanim projektovanim granicama.

Analizom dobijenih rezultata u narednom periodu biće sprovodjene dalje aktivnosti na poboljšanju rada transfer stanice.

Filed under: Vesti